فروش عمده انواع سیم روکار برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید.09127663897

لیست قیمت عمده سیم 

مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم روکار0.75*2 آذر پرتو

288,000 تومان
سیم روکار 0.75*2 آذر پرتو متراژ ۰.۵±88 ضخامت رشته کمتر از استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 1.5*2 آذر پرتو

507,000 تومان
سیم روکار 1.5*2 آذر پرتو متراژ ۰.۵±88 ضخامت رشته کمتر از استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 2.5*2 آذر پرتو

769,000 تومان
سیم روکار 2.5*2 آذر پرتو متراژ ۰.۵±88 ضخامت رشته کمتر از استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 0.5*2 سهند دامغان

400,000 تومان
سیم روکار 0.5*2 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 1*2 سهند دامغان

693,000 تومان
سیم روکار 1*2 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 75*2 سهند دامغان

554,000 تومان
سیم روکار 0.75*2 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 0.35*2 سهند دامغان

291,000 تومان
سیم روکار 0.35*2 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 1.5*2 سهند دامغان

1,017,000 تومان
سیم روکار 1.5*2 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم روکار 2.5*2 سهند دامغان

1,583,000 تومان
سیم روکار 2.5*2 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟