فروش عمده انواع داکت برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09127663897

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

داکت چسبی (4)

داکت ساده (9)

داکت 10*10 ساده سوپیتا

3,460 تومان
داکت 10*10 ساده سوپیتا هر بسته 100 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 چسبی سوپیتا

5,200 تومان
داکت 10*10 چسبی سوپیتا بسته ای 100متر قیمت به ازای هر متر میباشد

داکت 16*16 ساده سوپیتا

5,050 تومان
داکت 16*16 ساده سوپیتا هر بسته ای 120 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*15 چسبی سفید سوپیتا

6,000 تومان
داکت 10*15 چسبی سفید سوپیتا هر بسته 90 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 20*20 ساده سوپیتا

6,050 تومان
داکت 20*20 ساده سوپیتا بسته ای 90 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 20*20 چسبی سفید سوپیتا

9,120 تومان
داکت 20*20 چسبی سفید سوپیتا هر بسته 90 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 20*25 ساده سفید سوپیتا

6,720 تومان
داکت 20*25 ساده سفید سوپیتا بسته ای 24 عددی قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 20*25چسبی سوپیتا

10,560 تومان
داکت 20*25 چسبی سوپیتا در هربسته 90متر به ازای هر متر میباشد  

داکت 30*30 ساده سفید سوپیتا

10,400 تومان
داکت 30*30 ساده سفید سوپیتا بسته ای 40 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 40در40 ساده سوپیتا

12,960 تومان
داکت 40در40 ساده سوپیتا تعداد در هر بسته 32 متری قیمت به صورت متراژ هست

داکت 30*50ساده سوپیتا

15,850 تومان
داکت 30*50 ساده سوپیتا هر بسته 24 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 40*60 ساده سوپیتا

21,200 تومان
داکت 40*60 ساده سوپیتا هر بسته 32 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.