فروش عمده انواع سیم توکار برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09127663897

نمایش 1–12 از 58 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم 2.5 آبی زحل

سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 1.5 آبی زحل

سیم ۱.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۰۱۵ (ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان) ۱۰۰متر

سیم 2.5 قرمز زحل

سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 1.5 قرمز زحل

سیم ۱.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۰۱۵ (ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان) ۱۰۰متر

سیم 2.5 سبز زحل

سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابری با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 1.5 سبز زحل

سیم ۱.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۰۱۵ (ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان) ۱۰۰متر

سیم 2.5 زرد زحل

سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم ۱.۵ زرد زحل

سیم ۱.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۰۱۵ (ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان) ۱۰۰متر

سیم خشک 16*1 سهند دامغان

سیم خشک 16*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 10*1 سهند دامغان

سیم خشک 10*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 6*1 سهند دامغان

سیم خشک 6*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 4*1 سهند دامغان

سیم خشک 4*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی