برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم 1.5 2.5 جفتی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.


ThumbnailsProductsWeight(kg)PriceQuantityAction
347,300 تومان
347,300 تومان
347,300 تومان
552,200 تومان
552,200 تومان
552,200 تومان
سیم 1.4 برند ثامن خراسان
617,200 تومان
359,000 تومان
248,800 تومان
296,820 تومان
347,300 تومان
296,820 تومان
358,000 تومان
296,820 تومان
248,800 تومان
248,800 تومان
296,820 تومان
552,200 تومان
373,200 تومان
373,200 تومان
1 2