برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرند
پریز برق مدل پدیده
14,720 تومان
پریز برق ساده پدیده آسیا
پریز ارت دار مدل پدیده
16,320 تومان

پریز برق ارت دار

پدیده آسیا

کلید یک پل مدل پدیده
14,370 تومان

پریز تک پل

پدیده آسیا

کلید دو پل مدل پدیده
15,920 تومان

پریز دو پل

پدیده آسیا

کلید راه و پله مدل پدیده
14,720 تومان

کلید راه پله

پدیده آسیا

کلید شاسی زنگ مدل پدیده
14,720 تومان

کلید شاسی زنگ

پدیده آسیا

پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده
16,720 تومان

پریز تلفن دو منظوره

پدیده آسیا

پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده
15,320 تومان

پریز آنتن

پدیده آسیا

زنگ بیزر مدل پدیده
33,920 تومان

زنگ بیزر

پدیده آسیا

کلید کولر مدل پدیده
28,720 تومان

کلید کولر

پدیده آسیا

پریز برق مدل الماس
14,900 تومان

پریز برق ساده

الماس آسیا

پریز برق مدل الماس
16,500 تومان

پریز برق ارت دار

الماس آسیا

کلید یک پل مدل الماس
14,550 تومان

کلید تبدیل تک پل

الماس آسیا

کلید دو پل مدل الماس
16,100 تومان

کلید دو پل

الماس آسیا

کلید شاسی زنگ مدل الماس
14,900 تومان

کلید شاسی زنگ

الماس آسیا

شاسی راه پله مدل الماس
14,900 تومان

کلید راه پله

الماس آسیا

تلفن دو منظوره مدل الماس
16,900 تومان

تلفن دو منظوره

الماس آسیا

پریز آنتن مدل الماس
15,500 تومان

پریز آنتن

الماس آسیا

زنگ بیزر مدل الماس
34,100 تومان

پریز زنگ بیزر

الماس آسیا

کلید کولر مدل الماس
28,900 تومان

کلید کولر

الماس آسیا

پریز برق مدل سیلور
15,760 تومان

پریز برق ساده

سیلور آسیا

پریز ارت دار مدل سیلور
17,390 تومان

پریز ارت دار

مدل سیلور آسیا

کلید یک پل مدل سیلور
15,410 تومان

کلید تک پل

سیلور آسیا

کلید دو پل مدل سیلور
16,960 تومان

کلید دو پل

سیلور آسیا

کلید تبدیل یک پل مدل سیلور
15,960 تومان

کلید تبدیل

سیلور آسیا

کلید شستی زنگ مدل سیلور
15,760 تومان

کلید شاسی زنگ

سیلور آسیا

کلید راه پله مدل سیلور
15,760 تومان

کلید راه پله

سیلور آسیا

پریز تلفن دو منظوره مدل سیلور
17,760 تومان

پریز تلفن دو منظوره

سیلور آسیا

پریز آنتن تلویزیون مدل سیلور
16,360 تومان

پریز آنتن

سیلور آسیا

زنگ بیزر مدل سیلور
34,960 تومان

زنگ بیزر

سیلور آسیا

کلید کولر مدل سیلور
29,760 تومان

کلید کولر

سیلور آسیا

پریز برق مدل دودی
19,500 تومان

پریز برق ساده

آمیتیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

 

پریز برق ارت دار مدل دودی
21,100 تومان

پریز برق ارت دار

آمیتیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

کلید یک پل مدل دودی
19,150 تومان

کلید تک پل

آمیتیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

کلید دو پل مدل دودی
20,700 تومان

کلید دو پل

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

کلید یک پل مدل دودی
19,700 تومان

کلید تبدیل

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

شاسی راه پله مدل دودی
19,500 تومان

کلید راه پله دودی

آمیتیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

شاسی زنگ مدل دودی
19,500 تومان

شاسی زنگ

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

پریز تلفن دو منظوره مدل دودی
21,500 تومان

پریز تلفن دو منظوره

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

پریز آنتن مدل دودی
20,100 تومان

پریز آنتن

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

زنگ بیزر مدل دودی
38,700 تومان

زنگ بیزر

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

کلید کولر مدل دودی
33,500 تومان

کلید کولر

آرتیمیس دودی

رنگ واقعی محصول در گالری عکس محصول قابل مشاهده می باشد.

پریز برق مدل آنتیک
25,700 تومان

پریز برق کریستال

آنتیک آسیا

پریز برق ارت دار مدل آنتیک
28,700 تومان

پریز ارت دار کریستال

آنتیک آسیا

کلید یک پل مدل آنتیک
25,700 تومان

کلید تک پل کریستال

آنتیک آسیا

کلید دو پل مدل آنتیک
28,300 تومان

کلید دو پل کریستال

آنتیک آسیا

شاسی زنگ مدل آنتیک
25,900 تومان

شاسی زنگ و تایمر کریستال

آنتیک آسیا

پریز آنتن مدل آنتیک
25,900 تومان

پریز آنتن کریستال

آنتیک آسیا

پریز تلفن دو منظوره مدل آنتیک
27,600 تومان

پریز تلفن دو منظوره کریستال

آنتیک آسیا

زنگ بیزر مدل آنتیک
51,500 تومان

زنگ بیزر کریستال

آنتیک آسیا

کلید سه پل کولر مدل آنتیک
45,000 تومان

کلید کولر کریستال

آنتیک آسیا

پریز روکار رز
11,400 تومان

کلید و پریز روکار رز

کلید تک پل روکار رز
12,100 تومان

کلید تک پل رو کار رز

کلید دو پل روکار رز
13,600 تومان

کلید دو پل روکار رز

پریز تلفن دو منظوره روکار رز
12,800 تومان

تلفن دو منظوره روکار رز

کلید تک پل بارانی
14,000 تومان

کلید تک پل بارانی

کلید دو پل بارانی
15,500 تومان

کلید دو پل بارانی

کلید بین راهی آسیا
6,100 تومان

کلید بین راهی آسیا

تعداد در هر کارتن : 100عدد

15,700 تومان

پریز ارت داربارانی پارت

تعداد درهر بسته10عدد

128,000 تومان

کلید بالابر پویان

12,800 تومان

پریز تلفن دو منظوره روکار رز

کلید دوپل پارت الکتریک
PART ELECTRIC The first manufacturer of household and industrial socket _ outlets   واحد برگزیده سال 91 و 92 از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران Mode: Berkeh کلید دوپل
سه راهی پارت الکتریک
PART ELECTRIC 3 way lndustrial socket _ outlets 16A/ 250V - 2P+ www.partelectric.com Code:0526 (Portable adaptor) For intensive conditions oil resistant
14,920 تومان

کلید تبدیل مدل پدیده آسیا

10,000 تومان

کلید پریز رو کار رز آسیا

تعداد در کارتن:10عدد

12,100 تومان

کلید تک پل روکار رز آسیا

تعداددر هر کارتن:10عدد

11,800 تومان

کلید دو پل رو کار رز آسیا

تعداد در هر کارتن:10عدد

11,200 تومان

پریز تلفن دومنظوره رو کار رز

تعداد درهر کارتن:10عدد