برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز مدل پدیده را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

تصویرنامقیمت
پریز برق ساده مدل پدیده آسیا الکتریک
پریز برق ساده پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
17,750 تومان
پریز ارت دار مدل پدیده آسیا الکتریک
پریز برق ارت دار پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
19,500 تومان
کلید یک پل مدل پدیده آسیا الکتریک
کلید تک پل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
17,050 تومان
کلید دو پل مدل پدیده آسیا الکتریک
کلید دوپل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
18,850 تومان
کلید راه پله مدل پدیده آسیا الکتریک
کلید راه پله پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
17,650 تومان
کلید شاسی زنگ مدل پدیده آسیا الکتریک
کلید شاسی زنگ  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
17,650 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده آسیا الکتریک
پریز تلفن دو منظوره پدیده  اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
19,250 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده آسیا الکتریک
پریز آنتن پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
18,300 تومان
زنگ بیزر مدل پدیده آسیا الکتریک
زنگ بیزر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
40,650 تومان
کلید کولر مدل پدیده آسیا الکتریک
کلید کولر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
30,650 تومان
کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک
کلید تبدیل پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
17,850 تومان
بازگشت به لیست