فروش عمده انواع خرده جنس برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09127663897

بست کمربندی (5)

تبدیل ها (7)

ترانس ها (5)

ترمینال ها (4)

جعبه فیوز (18)

دوشاخه (7)

سایر خرده جنس ها (25)

سایر ملزومات روشنایی (12)

سر پیچ ها (13)

سوکت ها (5)

فتوسل (6)

لوازم اولیه برق کشی ساختمان (17)

لوازم جانبی تلفن (7)

نوار چسب برق (6)

هواکش (2)