فروش عمده انواع محافظ دوخونه (یخچال) برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09127663897

مشاهده همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36

محافظ لوازم برقی 3 متری دو خونه پارت الکتریک

  PART ELECTRIC ELECTRONICS APPLIANCE PROTECTOR شرکت پارت الکتریک عملکرد محافظ های الکترونیکی را از تاریخ خرید به مدت 2 سال ضمانت می نماید. لذا خواهشمند است در صورت بروز عیب احتمالی ضمن مشخص کردن نوع عیب در ضمانت نامه آن را همراه با دستگاه محافظ به فروشنده تحویل نمایید . شرکت پارت الکتریک اولین واحد موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد   روش عملکرد محافظ این وسیله لوازم برقی را در برابر قطع و وصل و نوسانات شدید برق محافظت می نماید .بعد از وصل کردن محافظ  به برق شهر چراغ زرد به علامت زمان تاخیر Dolay  روشن و پس از پایان زمان تاخیر چراغ زرد خاموش و چراغ سبز Normal به علامت برق دار شدن پریز ها روشن میشود. در صورت اخت ولتاژ و یا افزایش ولتاژ از حد مجاز پریز ها به صورت اتوماتیک بدون برق شده و چراغ قرمز ( Fault)روشن میشود پس از رسیدن ولتاژ به حد مجاز چراغ قرمز خاموش و چراغ زرد روشن شده و پس از گذشت زمان تاخیر چراغ سبز همزمان با برقدار شدن پریز ها روشن خواهد شد.   www.partelectric.com 0683/3

محافظ یخچال و فریزر 1.8متری دوخونه پارت الکتریک

PART ELECTRIC ELECTRONICS APPLIANCE PROTECTOR شرکت پارت الکتریک عملکرد محافظ های الکترونیکی را از تاریخ خرید به مدت 2 سال ضمانت می نماید. لذا خواهشمند است در صورت بروز عیب احتمالی ضمن مشخص کردن نوع عیب در ضمانت نامه آن را همراه با دستگاه محافظ به فروشنده تحویل نمایید . شرکت پارت الکتریک اولین واحد موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد   روش عملکرد محافظ این وسیله لوازم برقی را در برابر قطع و وصل و نوسانات شدید برق محافظت می نماید .بعد از وصل کردن محافظ  به برق شهر چراغ زرد به علامت زمان تاخیر Dolay  روشن و پس از پایان زمان تاخیر چراغ زرد خاموش و چراغ سبز Normal به علامت برق دار شدن پریز ها روشن میشود. در صورت اخت ولتاژ و یا افزایش ولتاژ از حد مجاز پریز ها به صورت اتوماتیک بدون برق شده و چراغ قرمز ( Fault)روشن میشود پس از رسیدن ولتاژ به حد مجاز چراغ قرمز خاموش و چراغ زرد روشن شده و پس از گذشت زمان تاخیر چراغ سبز همزمان با برقدار شدن پریز ها روشن خواهد شد.   www.partelectric.com کد : 0681/2

محافظ دوخونه 1.5م ارت دار آفر

102,400 تومان
محافظ دوخونه 1.5متر ارت دار آفر الکترونیک

محافظ دوخونه 3م ارت دار آفر

110,500 تومان
محافظ دوخونه 3متر ارت دار آفر الکترونیک تعداد درهر کارتن 20عدد استاندارد یک سال ضمانت تعویض

محافظ دوخونه 5م ارت دار آفر

130,000 تومان
محافظ دوخونه 5 متر ارت دار آفر الکترونیک تعداد درهر کارتن 20عدد استاندارد یک سال ضمانت تعویض

محافظ دو خونه دیواری ارت دار آفر

86,500 تومان
محافظ دو خونه دیواری ارت دار آفر الکترونیک تعداد درهر کارتن 40عدد استاندارد یک سال ضمانت تعویض

محافظ دوخونه مغزی سرامیک 1.8م ارت دار آفر

112,000 تومان
محافظ دوخونه 1.8متری ارت دار مغز سرامیکی آفر الکترونیک تعداد درهر کارتن 20عدد استاندارد یک سال ضمانت تعویض

محافظ دوخونه مغزی سرامیک 3م ارت دار آفر

122,900 تومان
محافظ دوخونه 3 متری ارت دار مغز سرامیکی آفر الکترونیک تعداد درهر کارتن 20عدد استاندارد یک سال ضمانت تعویض

محافظ دوخونه مغزی سرامیکی 5م ارت دار آفر

149,000 تومان
محافظ دوخونه 5 متری ارت دار مغز سرامیکی آفر الکترونیک تعداد درهر کارتن 20عدد استاندارد یک سال ضمانت تعویض