پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع محصولات سوپیتا را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.


Showing 1 – 20 out of 20

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
مكان گيرنده
داکت کفی 20*70 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 20متر

داکت کفی20*70 چسبی سوپیتا

 
51,800 تومان
مكان گيرنده
داکت کفی 20*70 ساده سوپیتا

حداقل خرید 20متر

داکت کفی 20*70 ساده سوپیتا

40,200 تومان
مكان گيرنده
داکت کفی 60*90 ساده سوپیتا

حداقل خرید 20متر

داکت کفی60*90 ساده سوپیتا

 
50,900 تومان
داکت 10*10 ساده سوپیتا

حداقل خرید 100 متر

داکت 10*10 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
4,285 تومان
داکت 10*10 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 100متر

7,328 تومان
4,914 تومان
داکت-15در10
داکت 10*15 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 90 متر

8,418 تومان
داکت 16*16 میلی متر ساده سوپیتا

حداقل خرید 120متر

داکت 16*16 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
داکت 20*20 ساده سوپیتا

حداقل خرید 90متر

داکت 20*20 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
8,008 تومان
داکت 20*20 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 90متر

 
12,831 تومان
داکت 20*25 ساده سفید سوپیتا

حداقل خرید 24 متر

داکت 20*25 ساده سوپیتا قیمت به ازای متر می باشد.
8,645 تومان
داکت 20*25 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 90متری

14,515 تومان
داکت 30*30 ساده سفید سوپیتا

حداقل خرید 40متر

داکت 30*30 ساده سوپیتا قیمت به ازای متر می باشد.
13,195 تومان
داکت-40در30 سوپیتا
داکت 30*40 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

   
15,925 تومان
داکت 30*50 میلی متر ساده سوپیتا
داکت 30*50 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

25,298 تومان
مكان گيرنده
داکت کفی 12*50 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 20 متر

داکت کفی 12*50 چسبی سوپیتا

34,500 تومان
مكان گيرنده
داکت کفی 12*50 ساده سوپیتا

حداقل خرید 20 متر

داکت کفی 12*50 ساده سوپیتا

25,200 تومان
داکت 40*60 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

30,212 تومان
داکت-90در40 سوپیتا
داکت 40*90ساده سوپیتا

حداقل خرید 40 متر

40,950 تومان
داکت 50*100 ساده سوپیتا
داکت 50*100ساده سوپیتا هر بسته 100متری قیمت به ارزای متر می باشد.