پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع محصولات آسیا الکتریک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 – 20 out of 111

Page 1 out of 6

تصویر نام قیمت
مكان گيرنده
پریز شبکه الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز شبکه الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد
80,000 تومان
پریز برق ساده مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,805 تومان
پریز ارت دار مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ارت دار پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
36,901 تومان
کلید یک پل مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,138 تومان
کلید دو پل مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دوپل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
30,986 تومان
کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تبدیل پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
29,257 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,438 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره پدیده  اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,350 تومان
کلید راه پله مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید راه پله پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,438 تومان
کلید شاسی زنگ مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید شاسی زنگ  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,438 تومان
زنگ بیزر مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب زنگ بیزر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
67,295 تومان
پریز برق ساده الماس آسیا الکتریک
پریز برق ساده مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,796 تومان
کلید کولر مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید کولر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
50,369 تومان
پریز برق ارت دار مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ارت  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
36,892 تومان
کلید تک پل الماس آسیا الکتریک
کلیدتک پل مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,129 تومان
کلید دو پل مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دوپل  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
30,977 تومان
پریز آنتن الماس آسیا الکتریک
پریز آنتن مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,429 تومان
پریز تلفن دومنظوره الماس آسیا الکتریک
پریز تلفن دو منظوره مدل الماس آسیا

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,341 تومان
شاسی راه پله الماس آسیا الکتریک
شاسی راه پله مدل الماس آسیا لکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی راه پله الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,429 تومان
شاسی زنگ الماس آسیا الکتریک
کلید شاسی زنگ مدل الماس آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب شاسی زنگ  الماس اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
284,729 تومان
1 2 3 4 6