پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع فیوز مینیاتوری را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 - 121 out of 121

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
بی متال ۳پل ۷ الی ۱۰ آمپر کنل لناافراتاب
بی متال 3پل 13 الی 18 آمپر کنل لناافراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 50عدد
489,580 تومان
بی متال ۳پل ۷ الی ۱۰ آمپر کنل لناافراتاب
بی متال 3پل 7 الی 10 آمپر کنل لناافراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 50عدد
479,115 تومان
بی متال ۳پل ۹ الی ۱۳ آمپر کنل لناافراتاب
بی متال 3پل 9 الی 13 آمپر کنل لناافراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 50عدد
485,940 تومان
مكان گيرنده
تابلو 12 توکار SA ریل فلزی سارو

هر تعداد میشه

تابلو 12 توکار SA ریل فلزی سارو تعداد در کارتن 14 عدد
مكان گيرنده
مكان گيرنده
تابلو 16 توکار SA ریل فلزی سارو

هر تعداد میشه

تابلو 16 توکار SA ریل فلزی سارو تعداد در کارتن 10عدد
مكان گيرنده
تابلو 24 توکار SA ریل فلزی سارو

هر تعداد میشه

تابلو 24 توکار SA ریل فلزی سارو تعداد در کارتن 10عدد
تابلو 4 توکار SA ریل فلزی سارو

هر تعداد میشه

تابلو 4 توکار SA ریل فلزی سارو تعداد در کارتن 20عدد
مكان گيرنده
73,710 تومان
تابلو 6 توکار SA ریل فلزی سار
تابلو 6 توکار SA ریل فلزی سارو

هر تعداد میشه

تعداد در کارتن 20عدد
مكان گيرنده
86,450 تومان
مكان گيرنده
تابلو 8 توکار SA ریل فلزی سارو

هر تعداد میشه

تابلو 8توکار SA ریل فلزی سارو تعداد در کارتن 20عدد
مكان گيرنده
جعبه فیوز تکی سارو
جعبه فیوز تکی سارو
جعبه فیوز تکی سارو تعداد در هر بسته 5عدد تعداد در هر کارتن 120عدد
112,931 تومان
جعبه مینیاتوری 12 فیوز برق سارو
جعبه فیوز  12 تایی سارو تعداد در هر کارتن 14عدد  
125,500 تومان
86,450 تومان
جعبه مینیاتوری 16 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 16 تایی سارو تعداد در هر کارتن 10 عدد  
140,000 تومان
167,440 تومان
141,050 تومان
جعبه فیوز سه فاز سارو
جعبه فیوز 3 فاز سارو
جعبه فیوز 3 فاز سارو تعداد در هر بسته 3عدد تعداد در هر کارتن 72عدد
جعبه مینیاتوری 4 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 4 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
50,000 تومان
43,000 تومان
جعبه مینیاتوری 6 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 6 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
58,100 تومان
59,969 تومان
46,774 تومان
جعبه مینیاتوری 8 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 8 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
86,800 تومان
79,443 تومان
66,157 تومان
جعبه مینیاتوری 24 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 24 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
158,360 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 16آمپر کانل ،لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
77,259 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 25 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
77,259 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 32 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
77,259 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 40آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
85,540 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 50 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
87,360 تومان
77,259 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 32 آمپر 10kکانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
98,906 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 10 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 12عدد

دارای تیپB و تیپC
77,259 تومان
174,629 تومان
174,629 تومان
174,629 تومان
174,629 تومان
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 25 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 40 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
871,780 تومان
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 25 آمپر 2 پل تک فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان 25 آمپر(کلید جریان نشتی) 2 پل تک فاز کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
467,285 تومان
فیوز محافظ جان 32 آمپر(کلید جریان نشتی) 2 پل تک فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان 32 آمپر(کلید جریان نشتی) 2 پل تک فاز کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
467,285 تومان
فیوز محافظ جان 32 آمپر (کلید جریان نشتی) 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 32 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
871,780 تومان
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 40 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 40 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
871,780 تومان
589,225 تومان
903,630 تومان
فیوز مینیاتوری فاز+نول 25 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 2پل فاز+نول 25 آمپر کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
143,689 تومان
فیوز مینیاتوری فاز+نول 32 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 6عدد

دارای تیپB و تیپC
143,689 تومان
169,169 تومان
فیوز مینیاتوری 2پل 25 آمپر کانل لنا افراتاب

حداقل خرید 6عدد

فیوز مینیاتوری دو پل کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 6عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
174,629 تومان
174,629 تومان
187,000 تومان
207,000 تومان
214,800 تومان
مكان گيرنده
فیوز مینیاتوری 3 فاز 125 امپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
671,630 تومان
مكان گيرنده
فیوز مینیاتوری 3 فاز 25 امپر 10k کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
329,329 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 32 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
256,200 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 40 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
282,470 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 50 وات لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
296,570 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 63 امپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
307,850 تومان
فیوز مینیاتوری 3فاز 10 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
256,620 تومان
فیوز مینیاتوری 3فاز 16 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
256,200 تومان
فیوز مینیاتوری 3فاز 6 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
256,620 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 10 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
329,940 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 16 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
329,940 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 20 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
329,940 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 25 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
329,940 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 32 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
329,940 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 50 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
399,030 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 6 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

فیوز مینیاتوری 2پل فاز+نول 25 آمپر کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
329,940 تومان
فیوز مینیاتوری 3پل فاز+نول 63 آمپر کانل، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
420,650 تومان
368,480 تومان
368,480 تومان
450,730 تومان
52,143 تومان
52,143 تومان
52,143 تومان
52,143 تومان
52,143 تومان
فیوز مینیاتوری 3فاز 25 آمپر کانل ، لنا افراتاب

حداقل خرید 4عدد

دارای تیپB و تیپC
256,200 تومان
محافظ جان بوش 25 آمپر
محافظ جان (کلید نشتی جریان) بوش تعداد در هر بسته 1عدد
138,000 تومان
محافظ جان بوش 32 آمپر
محافظ جان بوش 32 آمپر
محافظ جان (کلید نشتی جریان) بوش تعداد در هر بسته 1عدد
138,000 تومان
محافظ جان (MVC) 32 آمپر
محافظ جان (MVC) 32 آمپر
محافظ جان (MVC) 32 آمپر تعداد در هر بسته 6 عدد
محافظ جان (MVC) 22 آمپر
محافظ جان (MVC) 25 آمپر
محافظ جان (MVC) 25 آمپر تعداد در هر بسته 6عدد
مكان گيرنده
کلید اتوماتیک 3فاز 125 آمپر کانل لنا افراتاب
کلید اتوماتیک 3فاز 125 آمپر کانل لنا افراتاب
2,347,800 تومان
مكان گيرنده
کلید اتوماتیک 3فاز 200 آمپر کانل لنا افراتاب
کلید اتوماتیک 3فاز 200 آمپر کانل لنا افراتاب
3,039,400 تومان
مكان گيرنده
کلید اتوماتیک 3فاز 400 آمپر کانل لنا افراتاب
کلید اتوماتیک 3فاز 400 آمپر کانل لنا افراتاب
6,834,100 تومان
مكان گيرنده
کلید اتوماتیک 3فاز 63 آمپر کانل لنا افراتاب
کلید اتوماتیک 3فاز 63 آمپر کانل لنا افراتاب  
1,740,830 تومان
مكان گيرنده
کنتاکتور 18 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 60عدد
464,830 تومان
کنتاکتور 50 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 40عدد
1,699,050 تومان
کنتاکتور 65 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 40عدد
1,780,830 تومان
کنتاکتور 80 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 40عدد
2,226,860 تومان
کنتاکتور 9 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 60عدد
365,190 تومان
383,520 تومان
کنتاکتور 25 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 40عدد
521,230 تومان
کنتاکتور 32 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 40عدد
710,640 تومان
کنتاکتور 38 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 40عدد
1,281,220 تومان
کنتاکتور 115 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 1عدد
4,220,130 تومان
2,398,880 تومان
کنتاکتور 150 آمپر لنا افراتاب

هر تعداد میشه 

تعداد در هر کارتن 1عدد
4,907,270 تومان