پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم زوجی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

Showing 1 - 10 out of 10

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت وزن
سیم تک زوج معمولی کابلسان

حداقل خرید 250 متر

بدون فویل سطح مقطع 0.4 سی سی ای (مسوار)    
1,160 تومان
سیم دو زوج معمولی سی سی ای کابلسان

حداقل خرید 250متر

بدون فویل سطح مقطع 0.4 سی سی ای (مسوار)  
1,579 تومان
سیم 2 زوج فویلدار کابلسان

حداقل خرید 500متر

فویلدار سطح مقطع 0.6 سی سی ای (مسوار)  
3,022 تومان
سیم 4 زوج فویلدار کابلسان

حداقل خرید 300متر

فویلدار سطح مقطع 0.6 سی سی ای (مسوار)      
5,251 تومان
سیم 6 زوج فویلدار کابلسان

حداقل خرید 250متر

فویلدار سطح مقطع 0.6 سی سی ای (مسوار)      
8,008 تومان
سیم 10 زوج فویلدار کابلسان

حداقل خرید 250متر

فویلدار سطح مقطع 0.6 سی سی ای (مسوار)      
11,512 تومان
سیم 4 زوج فویلدار 0.6 تمام مس کابلسان دریاتل

حداقل خرید 300متر میباشد.

فویلدار سطح مقطع 0.6 تمام مس
14,224 تومان
سیم 2 زوج فویلدار 0.6 تمام مس کابلسان دریاتل

حداقل خرید 500متر می باشد.

فویلدار سطح مقطع 0.6 تمام مس
8,008 تومان
سیم 6 زوج فویلدار ۰.۶ تمام مس کابلسان دریاتل

حداقل خرید 250متر می باشد.

فویلدار سطح مقطع 0.6 تمام مس
21,931 تومان
سیم 10 زوج فویلدار 0.6 تمام مس کابلسان دریاتل

حداقل خرید 250متر می باشد.

فویلدار سطح مقطع 0.6 تمام مس
36,036 تومان