پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع براکت را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

Showing 1 - 39 out of 39

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
چراغ 20وات LED تکی آندیا پارس

هر تعداد میشه

چراغ تکی تایی 20وات آندیا پارس یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 24عدد
238,000 تومان
چراغ 80وات LED چهارتایی آندیا پارس

هر تعداد میشه

چراغ چهار تایی 80وات آندیا پارس تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 12عدد
775,000 تومان
مكان گيرنده
81,432 تومان
براکت ۲۵وات LED خطی دلوین پارس استار
چراغ 40واتLED دوتایی آندیا پارس

هر تعداد میشه

چراغ دوتایی 40وات آندیا پارس تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 18عدد
398,000 تومان
قاب ( پنل ) 60*60 ال ای دی 60وات مهتابی آندیا پارس
قاب ( پنل ) 60*60 ال ای دی پارس تعداد در هر کارتن 4عدد
مهتابی

تقریبیاَ با دو سال ضمانت

1,309,500 تومان
مكان گيرنده
مكان گيرنده
چراغ 22وات مایسا 30سانتی مهتابی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد ضمانت یک سال
156,000 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی مهتابی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
293,000 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی مهتابی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
436,000 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی مهتابی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
587,000 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی مهتابی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
138,575 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهتابی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
264,373 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی مهتابی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
380,343 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهتابی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
505,189 تومان
چراغ براکت دیواری 40 وات یاسر
چراغ براکت دیواری 40 وات یاسر ضمانت یک سال تعداد در هر کارتن 12 عدد
قاب ( پنل ) 60*60 ال ای دی 60وات آفتابی آندیا پارس
قاب ( پنل ) 60*60 ال ای دی پارس تعداد در هر کارتن 4عدد
آفتابی

تقریبیاَ با دو سال ضمانت

1,309,500 تومان
چراغ(براکت)22وات مایسا 30سانتی صدفی مهند

چراغ (براکت) ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد
156,000 تومان
چراغ(براکت) 42وات مایسا 60سانتی صدفی مهند

چراغ (براکت) 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
293,000 تومان
چراغ(براکت) 65وات مایسا 90سانتی صدفی مهند
چراغ(براکت) 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
436,000 تومان
چراغ(براکت) 85وات مایسا 120سانتی صدفی مهند
چراغ(براکت) 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
587,000 تومان
چراغ(براکت) 22وات لِنا 30سانتی صدفی مهند
چراغ(براکت) ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
138,575 تومان
چراغ(براکت) 42وات لِنا 60سانتی صدفی مهند
چراغ(براکت) 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
264,373 تومان
چراغ(براکت) 65وات لِنا 90سانتی صدفی مهند
چراغ(براکت) 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ(براکت) 85وات لِنا 120سانتی صدفی مهند
چراغ(براکت) 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
505,189 تومان
چراغ (براکت) 42وات مایسا 60سانتی آفتابی مهند

چراغ (براکت) 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
293,000 تومان
چراغ(براکت) 22وات مایسا 30سانتی آفتابی مهند

چراغ (براکت) ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد
156,000 تومان
چراغ (براکت) 65وات مایسا 90سانتی آفتابی مهند
چراغ(براکت) 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
436,000 تومان
چراغ(براکت) 85وات مایسا 120سانتی آفتابی مهند
چراغ (براکت) 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
587,000 تومان
چراغ(براکت) 22وات لِنا 30سانتی آفتابی مهند
چراغ (براکت) ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
138,575 تومان
چراغ (براکت) 42وات لِنا 60سانتی آفتابی مهند
چراغ(براکت)  42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
264,373 تومان
چراغ (براکت) 65وات لِنا 90سانتی آفتابی مهند
چراغ (براکت) 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
380,343 تومان
چراغ (براکت) 85وات لِنا 120سانتی آفتابی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
505,189 تومان