پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع براکت را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

Showing 1 - 38 out of 38

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
چراغ 20وات LED تکی آندیا پارس

هر تعداد میشه

چراغ تکی تایی 20وات آندیا پارس یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 24عدد
182,840 تومان
چراغ 80وات LED چهارتایی آندیا پارس

هر تعداد میشه

چراغ چهار تایی 80وات آندیا پارس تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 12عدد
565,000 تومان
مكان گيرنده
75,400 تومان
براکت ۲۵وات LED خطی دلوین پارس استار
122,850 تومان
217,490 تومان
چراغ 40واتLED دوتایی آندیا پارس

هر تعداد میشه

چراغ دوتایی 40وات آندیا پارس تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 18عدد
292,380 تومان
چراغ 22وات مایسا 30سانتی مهتابی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد ضمانت یک سال
119,210 تومان
424,970 تومان
264,810 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی مهتابی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
229,320 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی مهتابی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
325,780 تومان
مكان گيرنده
مكان گيرنده
79,170 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی مهتابی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
440,440 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی مهتابی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
128,310 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهتابی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
244,790 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی مهتابی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهتابی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
467,740 تومان
چراغ براکت دیواری 40 وات یاسر
چراغ براکت دیواری 40 وات یاسر ضمانت یک سال تعداد در هر کارتن 12 عدد
چراغ 22وات مایسا 30سانتی صدفی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد
119,210 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی صدفی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
229,320 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی صدفی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
325,780 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی صدفی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
440,440 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی صدفی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
128,310 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی صدفی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
244,790 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی صدفی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی صدفی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
467,740 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی آفتابی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
229,320 تومان
چراغ 22وات مایسا 30سانتی آفتابی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد
119,210 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی آفتابی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
325,780 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی آفتابی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
440,440 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی آفتابی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
128,310 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی آفتابی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
244,790 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی آفتابی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی آفتابی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
467,740 تومان