مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم خشک 0.5*1 سهند دامغان

سیم خشک 0.5*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 0.75*1 سهند دامغان

سیم خشک 0.75*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 1*1 سهند دامغان

سیم خشک 1*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 1.5*1 سهند دامغان

سیم خشک 1.5*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 2.5*1 سهند دامغان

سیم خشک 2.5*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 4*1 سهند دامغان

سیم خشک 4*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 6*1 سهند دامغان

سیم خشک 6*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 10*1 سهند دامغان

سیم خشک 10*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی

سیم خشک 16*1 سهند دامغان

سیم خشک 16*1 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی