فروش عمده لوازم الکتریکی ، سیم و کابل ، کلید و پریز

شرکت پخش عبدی الکتریک

آخرین بروزرسانی : تیر 1400

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتموجودی
پریز برق مدل پدیده
14,720 تومان
پریز ارت دار مدل پدیده
16,320 تومان
کلید یک پل مدل پدیده
14,370 تومان
کلید دو پل مدل پدیده
15,920 تومان
کلید راه و پله مدل پدیده
14,720 تومان
کلید شاسی زنگ مدل پدیده
14,720 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده
16,720 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده
15,320 تومان
زنگ بیزر مدل پدیده
33,920 تومان
کلید کولر مدل پدیده
28,720 تومان
پریز برق مدل الماس
14,900 تومان
پریز برق مدل الماس
16,500 تومان
کلید یک پل مدل الماس
14,550 تومان
کلید دو پل مدل الماس
16,100 تومان
کلید شاسی زنگ مدل الماس
14,900 تومان
شاسی راه پله مدل الماس
14,900 تومان
تلفن دو منظوره مدل الماس
16,900 تومان
پریز آنتن مدل الماس
15,500 تومان
زنگ بیزر مدل الماس
34,100 تومان
کلید کولر مدل الماس
28,900 تومان
پریز برق مدل سیلور
15,760 تومان
پریز ارت دار مدل سیلور
17,390 تومان
کلید یک پل مدل سیلور
15,410 تومان
کلید دو پل مدل سیلور
16,960 تومان
کلید تبدیل یک پل مدل سیلور
15,960 تومان
کلید شستی زنگ مدل سیلور
15,760 تومان
کلید راه پله مدل سیلور
15,760 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل سیلور
17,760 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل سیلور
16,360 تومان
زنگ بیزر مدل سیلور
34,960 تومان
کلید کولر مدل سیلور
29,760 تومان
پریز برق مدل دودی
19,500 تومان
پریز برق ارت دار مدل دودی
21,100 تومان
کلید یک پل مدل دودی
19,150 تومان
کلید دو پل مدل دودی
20,700 تومان
کلید یک پل مدل دودی
19,700 تومان
شاسی راه پله مدل دودی
19,500 تومان
شاسی زنگ مدل دودی
19,500 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل دودی
21,500 تومان
پریز آنتن مدل دودی
20,100 تومان
زنگ بیزر مدل دودی
38,700 تومان
کلید کولر مدل دودی
33,500 تومان
پریز برق مدل آنتیک
25,700 تومان
پریز برق ارت دار مدل آنتیک
28,700 تومان
کلید یک پل مدل آنتیک
25,700 تومان
کلید دو پل مدل آنتیک
28,300 تومان
شاسی زنگ مدل آنتیک
25,900 تومان
پریز آنتن مدل آنتیک
25,900 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل آنتیک
27,600 تومان
زنگ بیزر مدل آنتیک
51,500 تومان
کلید سه پل کولر مدل آنتیک
45,000 تومان
پریز روکار رز
11,400 تومان
کلید تک پل روکار رز
12,100 تومان
کلید دو پل روکار رز
13,600 تومان
پریز تلفن دو منظوره روکار رز
12,800 تومان
کلید تک پل بارانی
14,000 تومان
کلید دو پل بارانی
15,500 تومان
پریز بارانی
لامپ نئون باسیم آسیا
700 تومان
کلید بین راهی آسیا
6,100 تومان
لامپ 12 وات کم مصرف مهتابی برند مهند
10,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ 120وات کم مصرف مهتابی برند مهند
126,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ 36 وات اف پی ال مهتابی برند مهند
15,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

16,650 تومان
21,600 تومان
31,500 تومان
44,100 تومان
71,100 تومان
85,500 تومان
126,900 تومان
153,000 تومان
238,500 تومان
لامپ 9 وات رنگی ال ای دی برند مهند
20,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

24,300 تومان
لامپ 6 وات اشکی برند مهند
20,700 تومان
لامپ هالوژن استارتی 6 وات برند مهند
24,300 تومان
8,400 تومان
8,400 تومان
43,200 تومان
62,400 تومان
67,200 تومان
73,000 تومان
82,600 تومان
127,700 تومان
225,600 تومان
20,600 تومان
لامپ اف پی ال مهتابی رنگ برند دلتا
19,800 تومان
12,320 تومان
لامپ 9 وات ال ای دی برند دلتا
15,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

18,720 تومان
لامپ 17 وات ال ای دی برند دلتا
28,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

27,900 تومان
91,200 تومان
لامپ 40 وات ال ای دی برند دلتا
121,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

43,200 تومان
لامپ 70 وات ال ای دی برند دلتا
193,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

153,600 تومان
لامپ ال ای دی 90 وات برند دلتا
315,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ 9 وات آبی رنگی ال ای دی برند دلتا
21,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

21,200 تومان
153,600 تومان

در انبار موجود نمی باشد

91,200 تومان
22,100 تومان
158,500 تومان
20,200 تومان
128,400 تومان
278,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

178,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

40,000 تومان
19,600 تومان
پنل مربع 20 وات توکار برند دلتا
58,500 تومان
پنل 18 وات برند دلتا
58,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

پنل روکار 24 وات برند دلتا
135,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 11 وات برند افراتاب
4,900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ ال ای دی 9 وات برند افراتاب
18,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

24,600 تومان
لامپ ال ای دی 7 وات اشکی برند افراتاب
21,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

98,200 تومان
لامپ کم مصرف 30 وات برند مهند
14,300 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 23 وات برند مهند
12,100 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 50 وات برند مهند
25,350 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 32 وات برند مهند
16,900 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 90 وات برند مهند
31,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 60 وات برند مهند
26,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 105 وات برند مهند
51,350 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 12 وات برند مهند
10,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ کم مصرف 18 وات برند مهند
28,200 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ 7 وات اشکی ال ای دی برند کاربیست
11,550 تومان

در انبار موجود نمی باشد

لامپ اشکی و شمعی شفاف برند نارون
4,300 تومان
4,300 تومان
لامپ هالوژن سوزنی 5 وات برند تونا
5,720 تومان
6,520 تومان
15,250 تومان
27,500 تومان
17,050 تومان
لامپ مدادی 1000 برند ام وی سی
17,500 تومان
14,000 تومان
150,500 تومان
475,000 تومان
237,500 تومان
97,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

86,300 تومان
105,300 تومان
چراغ دو کاره باران برند دیبا
9,100 تومان

در انبار موجود نمی باشد

چراغ دیواری فانوس بالا آینه ای برند دیبا
9,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

چراغ دو کاره صدف برند دیبا
10,550 تومان

در انبار موجود نمی باشد

592,000 تومان
53,800 تومان
114,000 تومان
270,000 تومان
99,200 تومان
99,200 تومان
99,200 تومان
82,000 تومان
50,400 تومان
50,400 تومان
36,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

58,300 تومان
ترانس الکترونیکی 36*2 برند آفر
61,500 تومان
86,500 تومان
86,500 تومان
64,400 تومان
42,600 تومان
46,400 تومان
5,050 تومان
5,050 تومان
1,800 تومان
پایه مهتابی
2,750 تومان
237,000 تومان
356,000 تومان
593,000 تومان
سیم 1.4 برند ثامن خراسان
590,000 تومان
559,000 تومان
1,253,000 تومان
859,000 تومان
211,000 تومان
375,000 تومان
572,000 تومان
358,000 تومان
359,000 تومان
552,200 تومان
553,200 تومان
552,200 تومان
896,000 تومان
895,000 تومان
1,343,000 تومان
1,342,000 تومان
285,400 تومان
395,500 تومان
495,800 تومان
729,000 تومان
1,136,500 تومان
353,400 تومان
514,200 تومان
890,700 تومان
890,700 تومان
647,000 تومان
2,216,000 تومان
3,119,000 تومان
33,400 تومان
1,255,000 تومان
1,990,300 تومان
1,630,500 تومان
2,547,000 تومان
4,038,000 تومان
6,200,000 تومان
1,127,000 تومان
1,162,000 تومان
1,943,000 تومان
514,200 تومان
647,000 تومان
890,700 تومان
504 تومان
760 تومان
1,360 تومان
2,330 تومان
3,470 تومان
5,000 تومان
6,720 تومان
4,492 تومان
2,375 تومان
سیم باند 90 متری
61,600 تومان
سیم ضبط 1متری
6,000 تومان
سیم زنگ تمام مس 0.6 برند ارمغان
132,200 تومان
سیم بند گوشی تلفن
5,450 تومان
سیم بند خط برند ارمغان
102,000 تومان
فنر سیم کش برند آسیا
1,000 تومان
سیم لحیم برند آریا
6,950 تومان
3 راهی دیواری دو شاخه دار برند آفر
26,700 تومان
3راهی صنعتی برند آفر
47,300 تومان
3راهی بدون ارت 1.8 م برند آفر
50,000 تومان
3راهی بدون ارت 3 م برند آفر
58,000 تومان
3راهی بدون ارت 3 م برند آفر
77,500 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
76,000 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
88,200 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
117,500 تومان
محافظ دوخونه 1.8م ارت دار برند آفر
112,000 تومان
محافظ دوخونه 1.8م ارت دار برند آفر
122,900 تومان
محافظ دوخونه 1.8م ارت دار برند آفر
149,000 تومان
محافظ دو خونه دیواری ارت دار برند آفر
86,500 تومان
محافظ دوخونه 1.5م ارت دار برند آفر
102,400 تومان
محافظ دوخونه 1.5م ارت دار برند آفر
110,500 تومان
محافظ دوخونه 1.5م ارت دار برند آفر
130,000 تومان
محافظ 4خونه 1.8م بدون ارت برند آفر
129,100 تومان
محافظ 4خونه 1.8م بدون ارت برند آفر
144,000 تومان
محافظ 4خونه 5م بدون ارت برند آفر
162,000 تومان
محافظ 6خونه آنالوگ بدون ارت 1.8م برند آفر
124,600 تومان
محافظ 6خونه دیجیتال ارت 1.8م برند آفر
196,000 تومان
محافظ 6خونه دیجیتال ارت 1.8م برند آفر
206,000 تومان
محافظ 6خونه دیجیتال ارت 1.8م برند آفر
226,000 تومان
محافظ دیواری کولر گازی آنالوگ برند آفر
125,000 تومان
محافظ دیواری کولر گازی آنالوگ برند آفر
98,000 تومان
فیش نری مادگی برند آفر
8,820 تومان
4راهی بدون کلید (2متر و خرده ای) برند ذاکر
18,000 تومان
3راهی کلید دار(2متر و خرده ای) برند صبا
22,400 تومان
4راهی کلید دار (3متر و خرده ای) برند ذاکر
26,600 تومان
6راهی کلید دار (3متر و خرده ای) برند ذاکر
31,100 تومان
چهار راهی دیواری بدون کلید برند یکتا
10,450 تومان
آنتن 107 رومیزی برند هانی
57,200 تومان
آنتن 2018 رومیزی برند هانی
130,000 تومان
آنتن 2015 رومیزی برند هانی
81,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

آنتن 2020 رومیزی برند هانی
101,200 تومان
آنتن 2019 ثابت برند هانی
70,400 تومان
آنتن 96 ثابت برند هانی
66,000 تومان
آنتن 90 ثابت برند هانی
130,000 تومان
آنتن 97 ثابت برند هانی
118,800 تومان
منبع تغذیه ثابت برند هانی
57,200 تومان
منبع تغذیه ثابت برند هانی
57,200 تومان
آنتن 2013 گردان برند هانی
133,400 تومان

در انبار موجود نمی باشد

آنتن برند آلفا دو بشقاب
14,800 تومان
3راهی صنعتی برند پارت
47,500 تومان
دو شاخه صنعتی برند پارت
9,500 تومان
محافظ ترمینالی (پشت کنتوری) برند آفر
165,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

3راهی تپل
3,920 تومان
صفحه ثمین 1 واحد تصویری برند تابا
638,000 تومان
صفحه ثمین 1 واحد تصویری برند تابا
657,000 تومان
صفحه ثمین 1 واحد تصویری برند تابا
734,000 تومان
صفحه ثمین 1 واحد تصویری برند تابا
763,000 تومان
صفحه ثمین 1 واحد تصویری برند تابا