برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات محصولات آفرالکترونیک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

 


تصویرنامقیمت
ترانس الکترونیکی 36*2 برند آفر
61,500 تومان
36,700 تومان
86,500 تومان
86,500 تومان
محافظ ترمینالی (پشت کنتوری) برند آفر
165,000 تومان
محافظ دو خونه دیواری ارت دار برند آفر
86,500 تومان
محافظ دوخونه 1.5م ارت دار برند آفر
102,400 تومان
محافظ دوخونه 1.8م ارت دار برند آفر
112,000 تومان
محافظ دوخونه 1.8م ارت دار برند آفر
122,900 تومان
محافظ دوخونه 1.5م ارت دار برند آفر
110,500 تومان
محافظ دوخونه 1.8م ارت دار برند آفر
149,000 تومان
محافظ دوخونه 1.5م ارت دار برند آفر
130,000 تومان
محافظ دیواری کولر گازی آنالوگ برند آفر
98,000 تومان
محافظ دیواری کولر گازی آنالوگ برند آفر
125,000 تومان
محافظ 4خونه 1.8م بدون ارت برند آفر
129,100 تومان
محافظ 4خونه 1.8م بدون ارت برند آفر
144,000 تومان
محافظ 4خونه 5م بدون ارت برند آفر
162,000 تومان
محافظ 6خونه آنالوگ بدون ارت 1.8م برند آفر
124,600 تومان
محافظ 6خونه دیجیتال ارت 1.8م برند آفر
206,000 تومان
محافظ 6خونه دیجیتال ارت 1.8م برند آفر
226,000 تومان
محافظ 6خونه دیجیتال ارت 1.8م برند آفر
196,000 تومان
فیش نری مادگی برند آفر
8,820 تومان
3 راهی دیواری دو شاخه دار برند آفر
26,700 تومان
3راهی بدون ارت 1.8 م برند آفر
57,900 تومان
3راهی بدون ارت 3 م برند آفر
66,800 تومان
3راهی بدون ارت 3 م برند آفر
77,500 تومان
3راهی صنعتی برند آفر
47,300 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
76,000 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
88,200 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
117,500 تومان