فروش عمده انواع سیم 2.5 برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09127663897

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم 2.5 آبی ثامن خراسان

373,200 تومان
متراژ ۰.۵±89 ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510

سیم 2.5 قرمز ثامن خراسان

373,200 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510

سیم 2.5 سبز ثامن خراسان

373,200 تومان
وزن سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510 کیلوگرم 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

سیم 2.5 ارت ثامن خراسان

373,200 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510

سیم 2.5 آبی زحل

483,480 تومان
سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 2.5 قرمز زحل

483,480 تومان
سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 2.5 سبز زحل

483,480 تومان
سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابری با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 2.5 زرد زحل

483,480 تومان
سیم ۲.۵ زحل استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی وزن حدودی ۲.۹۷۵ ضخامت رشته ها تقریبا برابر با سهند دامغان ۱۰۰متر

سیم 2.5 آبی سهند دامغان

552,200 تومان
وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم

سیم دامغان 2.5 قرمز دامغان

552,200 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن حدودی سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵

سیم دامغان 2.5 سبز دامغان

552,200 تومان
وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم لیست قیمت عمده سیم

سیم 2.5 زرد سهند دامغان

552,200 تومان
وزن سیم ۲.۵ دامغان : ۳/۰۶۵ کیلوگرم