فروش عمده سیم توکار ارزان برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید. 09127663897

مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم1.5 آبی ثامن خراسان

248,800 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن حدودی  سیم 1.5 ثامن : 1/560

سیم 1.5 قرمز ثامن خراسان

248,800 تومان
وزن سیم 1.5 ثامن : 1/560 کیلوگرم 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

سیم 1.5سبز ثامن خراسان

248,800 تومان
وزن سیم 1.5 ثامن : 1/560 کیلوگرم 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

سیم 1.5 ارت ثامن خراسان

248,800 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن حدودی  سیم 1.5 ثامن : 1/560

سیم 2.5 آبی ثامن خراسان

373,200 تومان
متراژ ۰.۵±89 ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510

سیم 2.5 قرمز ثامن خراسان

373,200 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510

سیم 2.5 سبز ثامن خراسان

373,200 تومان
وزن سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510 کیلوگرم 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان

سیم 2.5 ارت ثامن خراسان

373,200 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 2.5 ثامن خراسان: 2/510

سیم 4*1 آبی آذر پرتو

590,000 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن  حدودی سیم 4 آذرپرتو : 3/690

سیم 4*1قرمز آذر پرتو

590,000 تومان
متراژ ۰.۵±۱۰۰ ضخامت رشته ها زیاد،استاندارد واقعی دارای شماره ردیابی ،نوع آلیاژ مس وزن حدودی  سیم 4 آذرپرتو : 3/690

سیم 1.4 ثامن خراسان

617,200 تومان
سیم 1.4 ثامن خراسان 100 یاردی یا 90 متری مس ضخامت رشته ها کمتر از دامغان