نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

سیم 1.4 آذر پرتو

923,000 تومان
سیم 1.4 آذر پرتو متراژ ۰.۵±80 ضخامت رشته کمتر استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 3.690

سیم 4*1 آبی آذر پرتو

923,000 تومان
سیم 4*1 آذر پرتو متراژ ۰.۵±۸۸ ضخامت رشته کمتر از استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 3.960

سیم 4*1قرمز آذر پرتو

923,000 تومان
سیم 4*1 آذر پرتو متراژ ۰.۵±۸۸ ضخامت رشته کمتر از استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 3.960

سیم 4*1 ارت زحل

1,257,000 تومان
سیم 4 *1 زحل متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 4.100

سیم 4*1 آبی زحل

1,257,000 تومان
سیم 4 *1 زحل متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 4.100

سیم 4*1 زرد زحل

1,257,000 تومان
سیم 4*1 زرد افشان زحل سیم و کابل زحل بعد از دامغان با کیفیت ترین سیم و کابل می باشد.

سیم 4 قرمز زحل

1,257,000 تومان
سیم 4*1 قرمز افشان زحل سیم و کابل زحل بعد از دامغان با کیفیت ترین سیم و کابل می باشد.

سیم خشک 4*1 سهند دامغان

1,353,437 تومان
سیم 4*1 خشک سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی ؟

سیم 4*1 آبی سهند دامغان

1,624,000 تومان
سیم 4*1 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 4.465

سیم 4*1 سبز دامغان

1,624,000 تومان
سیم 4*1 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 4.465

سیم 4*1 قرمز دامغان

1,624,000 تومان
سیم 4*1 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 4.465

سیم 4*1 قهوه ای دامغان

1,624,000 تومان
سیم 4*1 سهند دامغان متراژ ۰.۵±100 ضخامت رشته کاملا استاندارد نوع آلیاژ مس وزن حدودی 4.465