پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع لامپ مهند را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 - 79 out of 79

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
لامپ هالوژن استارتی 6 وات COB مهند
لامپ هالوژن پایه استارتی 6 وات COB مهند   
لامپ هالوژن استارتی 6 وات برند مهند
لامپ هالوژن ۷وات پایه استارتی COB مهند
لامپ هالوژن 7 وات پایه استارتی COB مهند
یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 50عدد
لامپ کم مصرف 105 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 12 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 18 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 23 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 30 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 32 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 50 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 60 وات برند مهند
لامپ کم مصرف 90 وات برند مهند
لامپ 12 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 12 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
33,300 تومان
لامپ 12 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 12 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
33,300 تومان
لامپ 12 وات کم مصرف مهتابی برند مهند
کم مصرف 120وات مهند
کم مصرف 120 وات مهند یک سال ضمانت تعداد در کارتن 6عدد
لامپ 130 وات ال ای دی آفتابی مهند
آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن 6عدد
809,000 تومان
لامپ 130 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن6عدد
809,000 تومان
لامپ 15 وات ال ای دی آفتابی مهند
لامپ 15 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
54,600 تومان
لامپ 15 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 15 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
49,500 تومان
لامپ 18 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 18 وات مهند مهتابی(سفید سفید) آفتابی یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
62,000 تومان
لامپ 18 وات ال ای دی مهتابی سرد مهند

هر تعداد میشه

لامپ 18 وات مهند مهتابی(سفید سفید) آفتابی یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
62,000 تومان
لامپ 25 وات ال ای دی مهتابی سرد مهند

هر تعداد میشه

لامپ 25 وات مهند مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 24 عدد
101,700 تومان
لامپ 25 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 25 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 24 عدد
101,700 تومان
لامپ 30 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 30 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 24 عدد
135,000 تومان
لامپ 30 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 30 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 24 عدد
135,000 تومان
لامپ 36 وات اف پی ال مهتابی برند مهند
لامپ 40 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 40 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 15عدد
193,500 تومان
لامپ 40 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 40 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 15عدد
193,500 تومان
لامپ 50 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 50 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 8عدد
222,500 تومان
لامپ 50 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 50 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 8عدد
222,500 تومان
لامپ 6 وات اشکی برند مهند
لامپ 60 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 60 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 6 عدد
لامپ 60 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 60 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 6 عدد
لامپ 7 وات اشکی ال ای دی آفتابی مهند
تقریبیاَ با یک سال ضمانت آفتابی تعداد در هر کارتن 100عدد هر تعداد میشه و ملزم نیستید که حتما کارتنی خریداری کنید.
30,849 تومان
لامپ 7 وات اشکی ال ای دی مهتابی مهند
تقریبیاَ با یک سال ضمانت مهتابی تعداد در هر کارتن 100عدد هر تعداد میشه و ملزم نیستید که حتما کارتنی خریداری کنید.
30,849 تومان
لامپ 9 وات ال ای دی آفتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 9 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
26,900 تومان
لامپ 9 وات ال ای دی مهتابی مهند

هر تعداد میشه

لامپ 9 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در کارتن 50عدد
26,900 تومان
لامپ 9 وات رنگی ال ای دی برند مهند
پروژکتور ۱۰۰وات SMD آفتابی مهند

آفتابی

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۱۰۰وات SMD مهتابی (سفید سفید) مهند

مهتابی (سفید سفید)

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۱۵۰وات SMD آفتابی مهند

آفتابی

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۱۵۰وات SMD مهتابی (سفید سفید) مهند

مهتابی (سفید سفید)

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۳۰وات SMD آفتابی مهند

آفتابی

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۳۰وات SMD مهتابی (سفید سفید) مهند

مهتابی (سفید سفید)

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۵۰وات SMD آفتابی مهند

آفتابی

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پروژکتور ۵۰وات SMD مهتابی (سفید سفید) مهند

مهتابی (سفید سفید)

تقریبیاَ با یک سال ضمانت
پنل 9وات SMD سقفی توکار مهتابی (سفید سفید) مهند

هر تعداد میشه

پنل 9 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت

سایز حفره پنل 8

تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
32,400 تومان
پنل 5وات SMD سقفی توکار مهند
پنل 5وات مهند موجودی فقط آفتابی تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
پنل 7وات SMD سقفی توکار آفتابی مهند

هر تعداد میشه

پنل 7 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت

سایز حفره پنل 8

تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
25,650 تومان
پنل 7وات SMD سقفی توکار صدفی مهند

هر تعداد میشه

پنل 7 وات مهند صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت

سایز حفره پنل 8

تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
25,650 تومان
پنل 9وات SMD سقفی توکار آفتابی مهند

هر تعداد میشه

پنل 9 وات مهند آفتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت

سایز حفره پنل 8

تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
32,400 تومان
پنل 9وات SMD سقفی توکار صدفی مهند

هر تعداد میشه

پنل 9 وات مهند صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت

سایز حفره پنل 8

تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
32,400 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی مهتابی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
440,440 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی آفتابی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
128,310 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی صدفی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
128,310 تومان
چراغ 22وات لِنا 30سانتی مهتابی مهند
چراغ ۲۲وات لِنا ۳۰سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
128,310 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی مهتابی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ 22وات مایسا 30سانتی آفتابی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد
119,210 تومان
چراغ 22وات مایسا 30سانتی صدفی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد
119,210 تومان
چراغ 22وات مایسا 30سانتی مهتابی مهند

چراغ ۲۲وات مایسا ۳۰سانتی مهند

مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت تعداد در هر کارتن ۳۲ عدد ضمانت یک سال
119,210 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی آفتابی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
244,790 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی صدفی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
244,790 تومان
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهتابی مهند
چراغ 42وات لِنا 60سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
244,790 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی آفتابی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
229,320 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی صدفی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
229,320 تومان
چراغ 42وات مایسا 60سانتی مهتابی مهند

چراغ 42 وات مایسا 60 سانتی مهند

تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
229,320 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی آفتابی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ 65وات لِنا 90سانتی صدفی مهند
چراغ 65وات لِنا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 32 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
352,170 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی آفتابی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
325,780 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی صدفی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
325,780 تومان
چراغ 65وات مایسا 90سانتی مهتابی مهند
چراغ 65 وات مایسا 90 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
325,780 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی آفتابی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
467,740 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی صدفی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
467,740 تومان
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهتابی مهند
چراغ 85وات لِنا 120سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد مهتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
467,740 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی آفتابی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد آفتابی تقریبیاَ با یک سال ضمانت
440,440 تومان
چراغ 85وات مایسا 120سانتی صدفی مهند
چراغ 85 وات مایسا 120 سانتی مهند تعداد در هر کارتن 12 عدد صدفی تقریبیاَ با دو سال ضمانت
440,440 تومان
پنل 7وات SMD سقفی توکار مهتابی (سفید سفید) مهند

هر تعداد میشه

پنل 7 وات مهند مهتابی (سفید سفید) تقریبیاَ با دو سال ضمانت

سایز حفره پنل 8

تعداد در کارتن 48عدد یک سال ضمانت
25,650 تومان