پخش عمده لوازم الکتریکی

رضا عبدی ۰۹۱۲۷۶۶۳۸۹۷

شرکت عبدی الکتریک

تهران، جاده شهریار

برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز مدل پدیده را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

Showing 1 - 11 out of 11

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
پریز برق ساده مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ساده پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,805 تومان
پریز ارت دار مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز برق ارت دار پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
36,901 تومان
کلید یک پل مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تک پل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,138 تومان
کلید دو پل مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید دوپل  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 10 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
30,986 تومان
کلید راه پله مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید راه پله پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,438 تومان
کلید شاسی زنگ مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید شاسی زنگ  پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,438 تومان
پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز تلفن دو منظوره پدیده  اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
31,350 تومان
پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب پریز آنتن پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
28,438 تومان
زنگ بیزر مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب زنگ بیزر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
67,295 تومان
کلید کولر مدل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید کولر پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
50,369 تومان
کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20 عدد

مکانیزم + قاب کلید تبدیل پدیده اسیا الکتریک تعداد در هر بسته 20 عدد تعداد در  هر کارتن 100عدد  
29,257 تومان