برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع چند راهی

سه راهی ، چهارراهی ، شش راهی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرنامقیمت
3 راهی دیواری دو شاخه دار برند آفر
26,700 تومان
3راهی صنعتی برند آفر
47,300 تومان
3راهی بدون ارت 1.8 م برند آفر
57,900 تومان
3راهی بدون ارت 3 م برند آفر
66,800 تومان
3راهی بدون ارت 3 م برند آفر
77,500 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
76,000 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
88,200 تومان
4راهی ارت دار 1.8م برند آفر
117,500 تومان
4راهی بدون کلید (2متر و خرده ای) برند ذاکر
18,600 تومان
3راهی کلید دار(2متر و خرده ای) برند صبا
23,600 تومان
4راهی کلید دار (3متر و خرده ای) برند ذاکر
27,700 تومان
6راهی کلید دار (3متر و خرده ای) برند ذاکر
32,300 تومان
چهار راهی دیواری بدون کلید برند یکتا
11,200 تومان
3راهی تپل
4,260 تومان
سه راهی صنعتی اخوان
34,300 تومان
89,500 تومان