برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع لامپ را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.


ThumbnailsProductsWeight(kg)PriceQuantityAction
کابل 0.75*4 سهند دامغان
کابل 0.75*4 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
1,630,500 تومان
کابل 1*4 سهند دامغان
کابل 1*4 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
2,547,000 تومان
کابل 2.5*5 سهند دامغان
کابل 2.5*5 سهند دامغان ۱۰۰متر استاندارد دارای شماره ردیابی
3,199,000 تومان
4,038,000 تومان
6,020,000 تومان