برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات پنل روکار را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 - 15 out of 15

Page 1 out of 1

عکس نام قیمت
پنل بیضی ۲۰ وات روکار
157,500 تومان
پنل روکار 24 وات برند دلتا
پنل سقفی روکار مربع 18 وات LED افراتاب
پنل سقفی روکار مربع ۱۸ وات LED افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) با دو سال ضمانت هر کارتن ۱۲ عدد
226,800 تومان
پنل سقفی روکار گِرد 24 وات LED افراتاب
پنل سقفی روکار گِرد ۲۴ وات LED افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) با دو سال ضمانت هر کارتن ۸ عدد
323,100 تومان
پنل ۲۴ وات روکار دایره
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت افراتاب
پنل 12 وات روکار مربع 17 سانت افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) و آفتابی با دوسال ضمانت تعویض تعداد در هر کارتن  20 عدد
179,100 تومان
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب افراتاب
پنل 13 وات روکار بیضی ضد آب افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) و آفتابی با دوسال ضمانت تعویض تعداد در هر کارتن  20 عدد
139,500 تومان
پنل 18 وات برند دلتا
پنل ۲۰ وات ال ای دی روکار دایره
پنل ۲۰ وات روکار ال ای دی مربع
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) و آفتابی با دوسال ضمانت تعویض تعداد در هر کارتن  12 عدد
197,100 تومان
پنل 20 وات روکار گرد ساده افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب
پنل 20 وات روکار گرد ضد آب افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) و آفتابی با دوسال ضمانت تعویض تعداد در هر کارتن  12 عدد
215,100 تومان
پنل 25 وات روکار دایره
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب افراتاب
پنل 8 وات روکار بیضی ضدآب افراتاب مهتابی سرد (سفید سفید) و آفتابی با دوسال ضمانت تعویض تعداد در هر کارتن  20 عدد
98,100 تومان
بازگشت به لیست