برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع محصولات پارت الکتریک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

 


تصویرنامقیمت
دو شاخه پارت الکتریک
PART ELECTRIC ELECTRICAL RUBBER PLUG www.partelectric.com 16A 250V ~ 2P+ Austrian – German Standards
9,950 تومان
سه راهی پارت الکتریک
PART ELECTRIC 3 way lndustrial socket _ outlets 16A/ 250V - 2P+ www.partelectric.com Code:0526 (Portable adaptor) For intensive conditions oil resistant
48,200 تومان
172,300 تومان
171,000 تومان
226,000 تومان
محافظ لوازم برقی 3 متری دو خونه پارت الکتریک
  PART ELECTRIC ELECTRONICS APPLIANCE PROTECTOR شرکت پارت الکتریک عملکرد محافظ های الکترونیکی را از تاریخ خرید به مدت 2 سال ضمانت می نماید. لذا خواهشمند است در صورت بروز عیب احتمالی ضمن مشخص کردن نوع عیب در ضمانت نامه آن را همراه با دستگاه محافظ به فروشنده تحویل نمایید . شرکت پارت الکتریک اولین واحد موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد   روش عملکرد محافظ این وسیله لوازم برقی را در برابر قطع و وصل و نوسانات شدید برق محافظت می نماید .بعد از وصل کردن محافظ  به برق شهر چراغ زرد به علامت زمان تاخیر Dolay  روشن و پس از پایان زمان تاخیر چراغ زرد خاموش و چراغ سبز Normal به علامت برق دار شدن پریز ها روشن میشود. در صورت اخت ولتاژ و یا افزایش ولتاژ از حد مجاز پریز ها به صورت اتوماتیک بدون برق شده و چراغ قرمز ( Fault)روشن میشود پس از رسیدن ولتاژ به حد مجاز چراغ قرمز خاموش و چراغ زرد روشن شده و پس از گذشت زمان تاخیر چراغ سبز همزمان با برقدار شدن پریز ها روشن خواهد شد.   www.partelectric.com 0683/3
145,100 تومان
محافظ یخچال و فریزر 1.8متری دوخونه پارت الکتریک
PART ELECTRIC ELECTRONICS APPLIANCE PROTECTOR شرکت پارت الکتریک عملکرد محافظ های الکترونیکی را از تاریخ خرید به مدت 2 سال ضمانت می نماید. لذا خواهشمند است در صورت بروز عیب احتمالی ضمن مشخص کردن نوع عیب در ضمانت نامه آن را همراه با دستگاه محافظ به فروشنده تحویل نمایید . شرکت پارت الکتریک اولین واحد موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد   روش عملکرد محافظ این وسیله لوازم برقی را در برابر قطع و وصل و نوسانات شدید برق محافظت می نماید .بعد از وصل کردن محافظ  به برق شهر چراغ زرد به علامت زمان تاخیر Dolay  روشن و پس از پایان زمان تاخیر چراغ زرد خاموش و چراغ سبز Normal به علامت برق دار شدن پریز ها روشن میشود. در صورت اخت ولتاژ و یا افزایش ولتاژ از حد مجاز پریز ها به صورت اتوماتیک بدون برق شده و چراغ قرمز ( Fault)روشن میشود پس از رسیدن ولتاژ به حد مجاز چراغ قرمز خاموش و چراغ زرد روشن شده و پس از گذشت زمان تاخیر چراغ سبز همزمان با برقدار شدن پریز ها روشن خواهد شد.   www.partelectric.com کد : 0681/2
129,500 تومان
محافظ برق 1.8 متری چهارخونه پارت الکتریک
  PART ELECTRIC REFRIGERATOR PROTECTOR محافظ یخچال و فریزر _ 1/8 متری www.partelectric.com over voltage protection +10A(170-245)v—2450VA-2P
157,000 تومان
197,700 تومان
15,800 تومان
15,800 تومان
14,500 تومان
کلید دوپل پارت الکتریک
PART ELECTRIC The first manufacturer of household and industrial socket _ outlets   واحد برگزیده سال 91 و 92 از طرف سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران Mode: Berkeh کلید دوپل
15,400 تومان