برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات محصولات آفرالکترونیک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

تصویر نام قیمت
82,000 تومان
فتوسل 25 آمپر آفر الکترونیک
فتوسل 25 آمپر آفر الکترونیک
فتوسل 25 آمپر آفر الکترونیک
86,050 تومان
محافظ ترمینالی (پشت کنتوری) آفر الکترونیک
217,000 تومان
120,000 تومان
130,000 تومان
177,000 تومان
197,000 تومان
154,000 تومان
226,000 تومان
177,000 تومان
محافظ پکیج تک خونه ارت دار آنالوگ آفر الکترونیک
134,500 تومان
182,000 تومان
198,000 تومان
202,500 تومان
245,000 تومان
207,000 تومان
محافظ ۶خونه ارت دار ۵متری دیجیتال کلیددار آفر الکترونیک
327,000 تومان
321,000 تومان
305,500 تومان
فیش نری مادگی برند آفر
3 راهی دیواری دو شاخه دار آفر
35,400 تومان
80,100 تومان
96,200 تومان
118,400 تومان
68,700 تومان
104,200 تومان
122,000 تومان
151,300 تومان
بازگشت به لیست