برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات قاب آسیا الکتریک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 - 43 out of 43

Page 1 out of 1

عکس نام قیمت
13,200 تومان
13,200 تومان
8,200 تومان
13,200 تومان
13,200 تومان
7,750 تومان
13,200 تومان
13,200 تومان
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک
7,300 تومان
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
7,300 تومان
13,200 تومان
13,200 تومان
13,200 تومان
7,750 تومان
13,200 تومان
قاب کلید دوپل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد  

قاب کلید دو پل پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
7,300 تومان
قاب شاسی زنگ پدیده آسیا الکتریک
7,300 تومان
قاب پریز برق ارت دار پدیده آسیا الکتریک
7,300 تومان
قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک
قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک

Minimal pembelian 20 buah

Kerangka stopkontak sederhana dari fenomena Asia Electric Bingkai ini cocok dengan colokan 220 dan 110. (Ini adalah tujuan ganda)
7,300 تومان
قاب شاسی زنگ پدیده آسیا الکتریک
7,300 تومان
قاب کلید تایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلیدتایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
7,300 تومان
قاب پریز تلفن دو منظوره آسیا الکتریک
7,300 تومان
قاب کلید کولر پدیده آسیا الکتریک
7,300 تومان
قاب پریز آنتن پدیده آسیا الکتریک
5,600 تومان
13,200 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
7,750 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
8,200 تومان
بازگشت به لیست