برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات قاب آسیا الکتریک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

عکس نام قیمت
10,000 تومان
10,000 تومان
5,830 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
5,000 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلید تبدیل پدیده آسیا الکتریک
4,650 تومان
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلید تک پل پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
4,650 تومان
9,350 تومان
10,000 تومان
10,000 تومان
5,000 تومان
10,000 تومان
قاب کلید دوپل پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد  

قاب کلید دو پل پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
4,650 تومان
قاب شاسی زنگ پدیده آسیا الکتریک
4,650 تومان
قاب پریز برق ارت دار پدیده آسیا الکتریک
4,650 تومان
قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک
قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب پریز برق ساده پدیده آسیا الکتریک به این قاب هم دوشاخه 220 و هم دوشاخه 110 میخوره.(دومنظوره است)
4,650 تومان
قاب شاسی زنگ پدیده آسیا الکتریک
4,650 تومان
قاب کلید تایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک
قاب کلید تایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک

حداقل خرید 20عدد

قاب کلیدتایمر راه پله پدیده آسیا الکتریک در پشت قاب ۴تا خار داره که به راحتی به مکانیزم کلید تک پل  آسیا الکتریک وصل میشه و یه پیچ هم در وسط دارد.
4,650 تومان
قاب پریز تلفن دو منظوره آسیا الکتریک
4,650 تومان
قاب کلید کولر پدیده آسیا الکتریک
4,650 تومان
قاب پریز آنتن پدیده آسیا الکتریک
4,650 تومان
10,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,000 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
5,451 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
5,830 تومان
بازگشت به لیست