برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع فیوز مینیاتوری را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.


تصویرنامقیمت
جعبه فیوز تکی سارو
جعبه فیوز تکی سارو
جعبه فیوز تکی سارو تعداد در هر بسته 5عدد تعداد در هر کارتن 120عدد
6,300 تومان
81,400 تومان
جعبه مینیاتوری 12 فیوز برق سارو
جعبه فیوز  12 تایی سارو تعداد در هر کارتن 14عدد  
94,000 تومان
جعبه فیوز 8تایی برند پارس استار
جعبه مینیاتوری ۱۶ فیوز برق سارو
جعبه فیوز 16 تایی سارو تعداد در هر کارتن 10 عدد  
94,900 تومان
جعبه فیوز سه فاز سارو
جعبه فیوز 3 فاز سارو
جعبه فیوز 3 فاز سارو تعداد در هر بسته 3عدد تعداد در هر کارتن 72عدد
9,500 تومان
جعبه مینیاتوری 4 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 4 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
38,200 تومان
47,200 تومان
جعبه مینیاتوری ۶ فیوز برق سارو
جعبه فیوز 6 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
43,000 تومان
جعبه فیوز 6تایی برند پارس استار
55,500 تومان
جعبه مینیاتوری ۸ فیوز برق سارو
جعبه فیوز 8 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
62,900 تومان
جعبه فیوز 8تایی برند پارس استار
جعبه مینیاتوری 24 فیوز برق سارو
جعبه فیوز 24 تایی سارو تعداد در هر کارتن 20عدد  
148,000 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 16آمپر کانل ،لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۶ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
48,400 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 25 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۲۵ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
48,400 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 32 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۳۲ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
48,400 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 40آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۴۰ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
55,200 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 50 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۵۰ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
58,400 تومان
فیوز فاز مینیاتوری 63 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۵۰ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
66,100 تومان
فیوز تک فاز مینیاتوری 10 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری تک فاز ۱۰ آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته ۱۲عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
48,400 تومان
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 25 آمپر 2 پل تک فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان 25 آمپر(کلید جریان نشتی) 2 پل تک فاز کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
348,000 تومان
فیوز محافظ جان 32 آمپر(کلید جریان نشتی) 2 پل تک فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان 32 آمپر(کلید جریان نشتی) 2 پل تک فاز کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
348,000 تومان
فیوز محافظ جان 32 آمپر (کلید جریان نشتی) 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 32 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
650,000 تومان
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 40 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب
فیوز محافظ جان (کلید جریان نشتی) 40 آمپر 4 پل سه فاز کانل ، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در هر بسته 1 عدد
615,000 تومان
650,000 تومان
فیوز مینیاتوری فاز+نول 25 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 2پل فاز+نول 25 آمپر کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
91,000 تومان
فیوز مینیاتوری فاز+نول 32 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 2پل فاز+نول 25 آمپر کانل، لنا افراتاب محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته6 عدد تعداد در کارتن 60 عدد
91,000 تومان
فیوز مینیاتوری 2پل 25 آمپر کانل لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری دو پل کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 7عدد تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد
110,500 تومان
110,500 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 32 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 3فاز 32 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 4عدد تعداد در کارتن 40 عدد
143,700 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 40 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 3فاز 40 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 4عدد تعداد در کارتن 40 عدد
177,000 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 50 وات لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 3فاز 50 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 4عدد تعداد در کارتن 40 عدد
196,000 تومان
فیوز مینیاتوری 3 فاز 63 امپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 3فاز 63 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 4عدد تعداد در کارتن 40 عدد
219,000 تومان
فیوز مینیاتوری 4پل 25 آمپر کانل لنا افراتاب
یوز مینیاتوری چهار پل 25 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 1عدد
228,000 تومان
فیوز مینیاتوری 4پل 32 آمپر کانل لنا افراتاب
یوز مینیاتوری چهار پل 32 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 1عدد
228,000 تومان
فیوز مینیاتوری 4 پل 63 آمپر کانل لنا افراتاب
یوز مینیاتوری چهار پل 63 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 1عدد
298,000 تومان
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 10 آمپر
فیوز مینیاتوری 90 گرمی هیوندای 10 آمپر تعداد در هر بسته 12 عدد در آمپر های 10،16،20،25،32، می باشد.
32,700 تومان
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 16 آمپر
فیوز مینیاتوری 90 گرمی هیوندای 16 آمپر تعداد در هر بسته 12 عدد در آمپر های 10،16،20،25،32، می باشد.
32,700 تومان
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 20 آمپر
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 20 آمپر تعداد در هر بسته 12 عدد در آمپر های 10،16،20،25،32، می باشد.
32,700 تومان
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 25 آمپر
فیوز مینیاتوری 85گرمی هیوندای 25 آمپر تعداد در هر بسته 12 عدد در آمپر های 10،16،20،25،32، می باشد.
32,700 تومان
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 32 آمپر
فیوز مینیاتوری 85 گرمی هیوندای 32 آمپر تعداد در هر بسته 12 عدد در آمپر های 10،16،20،25،32، می باشد.
32,700 تومان
فیوز مینیاتوری 3فاز 25 آمپر کانل ، لنا افراتاب
فیوز مینیاتوری 3فاز 25 آمپر کانِل محصول شرکت لنا افراتاب دارای تیپB و تیپC تعداد در بسته 4عدد تعداد در کارتن 40 عدد
165,300 تومان
محافظ جان بوش 25 آمپر
محافظ جان (کلید نشتی جریان) بوش تعداد در هر بسته 1عدد
89,300 تومان
محافظ جان بوش 32 آمپر
محافظ جان بوش 32 آمپر
محافظ جان (کلید نشتی جریان) بوش تعداد در هر بسته 1عدد
89,300 تومان
محافظ جان (MVC) 32 آمپر
محافظ جان (MVC) 32 آمپر
محافظ جان (MVC) 32 آمپر تعداد در هر بسته 6 عدد
169,600 تومان
محافظ جان (MVC) 22 آمپر
محافظ جان (MVC) 25 آمپر
محافظ جان (MVC) 25 آمپر تعداد در هر بسته 6عدد
169,600 تومان
Placeholder
247,000 تومان
899,100 تومان
945,000 تومان
1,086,000 تومان
194,000 تومان
203,000 تومان
310,000 تومان
377,000 تومان
678,000 تومان
2,240,000 تومان
1,270,000 تومان
2,600,000 تومان