برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم 1.5 2.5 جفتی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.


تصویرناموزنقیمت
376,600 تومان
376,600 تومان
376,600 تومان
598,000 تومان
552,200 تومان
598,000 تومان
661,000 تومان
377,600 تومان
267,000 تومان
334,000 تومان
376,600 تومان
334,000 تومان
376,600 تومان
334,000 تومان
267,000 تومان
267,000 تومان
334,000 تومان
598,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
599,000 تومان
400,000 تومان
538,300 تومان
538,300 تومان
538,300 تومان
599,000 تومان
538,300 تومان
267,000 تومان
400,000 تومان