برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم و کابل زحل را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.


تصویرناموزنقیمت
سیم 1.5 ارت زحل
سیم 1.5 ارت زحل سایز:5 /1×1 متراژ:100متر نوع پوشش: PVC
334,000 تومان
334,000 تومان
334,000 تومان
334,000 تومان
334,000 تومان
334,000 تومان
سیم 2.5 ارت زحل
سیم 2.5 ارت زحل متراژ:100متر نوع پوشش: PVC سایز2/5*1
538,300 تومان
538,300 تومان
538,300 تومان
538,300 تومان
538,300 تومان
608,000 تومان
867,000 تومان
867,000 تومان
867,000 تومان
867,000 تومان
1,284,000 تومان
1,284,000 تومان
سیم 6*1 سبز زحل
سیم 6*1 سبز زحل شماره ثبت:208697 متراژ:100متر نوع پوشش: PVC
1,284,000 تومان
سیم 6*1 مشکی زحل
سیم 6*1 مشکی زحل متراژ:100متر نوع پوشش: PVC سایز:6 ×1
1,284,000 تومان
1,284,000 تومان
835,000 تومان
1,337,500 تومان
2,076,000 تومان
2,964,000 تومان