برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع آنتن هانی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Showing 1 - 16 out of 16

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
آنتن هوایی2011 تقویتی هانی
آنتن 2011 ثابت هانی تعداد در هر کارتن 10عدد
312,000 تومان
آنتن رومیزی 107 بدون تقویت هانی
آنتن 107 رومیزی هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
134,000 تومان
آنتن 2013 گردان برند هانی
آنتن 2015 رومیزی برند هانی
آنتن هانی رومیزی ۲۰۱۸
آنتن 2018 رومیزی هانی
آنتن 2018 رومیزی هانی تعداد در هر کارتن 10عدد
263,000 تومان
آنتن ثابت هوایی 2019 بدون تقویت هانی
آنتن ثابت هوایی 2019 بدون تقویت هانی
آنتن 2019 ثابت هوایی بدون تقویت هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
167,000 تومان
آنتن رومیزی دارای تقویت هانی 2020
آنتن 2020 رومیزی هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
210,000 تومان
آنتن هوایی ثابت 90 دارای تقویت هانی
آنتن90 ثابت هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
263,000 تومان
آنتن ثابت هوایی 94 دارای تقویت هانی
آنتن94 ثابت هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
284,000 تومان
آنتن ثابت هوایی 96 بدون تقویت هانی
آنتن 1096 ثابت  هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
167,000 تومان
آنتن ثابت هوایی 97 دارای تقویت هانی
آنتن 97 ثابت  هانی تعداد در هر کارتن 20 عدد
240,000 تومان
منبع تغذیه آنتن ثابت هانی
منبع تغذیه آنتن ثابت هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
156,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ هانی
منبع تغذیه سوئیچینگ هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
80,000 تومان
منبع تغذیه آنتن گردان هانی
منبع تغذیه آنتن گردان هانی
منبع تغذیه آنتن گردان هانی تعداد در هر کارتن 20عدد
156,000 تومان
19,800 تومان
بازگشت به لیست