برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز مدل پدیده را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرند
پریز برق مدل پدیده
14,720 تومان
پریز برق ساده پدیده آسیا
پریز ارت دار مدل پدیده
16,320 تومان

پریز برق ارت دار

پدیده آسیا

کلید یک پل مدل پدیده
14,370 تومان

پریز تک پل

پدیده آسیا

کلید دو پل مدل پدیده
15,920 تومان

پریز دو پل

پدیده آسیا

کلید راه و پله مدل پدیده
14,720 تومان

کلید راه پله

پدیده آسیا

کلید شاسی زنگ مدل پدیده
14,720 تومان

کلید شاسی زنگ

پدیده آسیا

پریز تلفن دو منظوره مدل پدیده
16,720 تومان

پریز تلفن دو منظوره

پدیده آسیا

پریز آنتن تلویزیون مدل پدیده
15,320 تومان

پریز آنتن

پدیده آسیا

زنگ بیزر مدل پدیده
33,920 تومان

زنگ بیزر

پدیده آسیا

کلید کولر مدل پدیده
28,720 تومان

کلید کولر

پدیده آسیا

14,920 تومان

کلید تبدیل مدل پدیده آسیا