برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز مدل سیلور سفید را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرند
پریز برق مدل سیلور
15,760 تومان
پریز برق ساده سیلور آسیا
پریز ارت دار مدل سیلور
17,390 تومان

پریز ارت دار

مدل سیلور آسیا

کلید یک پل مدل سیلور
15,410 تومان

کلید تک پل

سیلور آسیا

کلید دو پل مدل سیلور
16,960 تومان

کلید دو پل

سیلور آسیا

کلید تبدیل یک پل مدل سیلور
15,960 تومان

کلید تبدیل

سیلور آسیا

کلید شستی زنگ مدل سیلور
15,760 تومان

کلید شاسی زنگ

سیلور آسیا

کلید راه پله مدل سیلور
15,760 تومان

کلید راه پله

سیلور آسیا

پریز تلفن دو منظوره مدل سیلور
17,760 تومان

پریز تلفن دو منظوره

سیلور آسیا

پریز آنتن تلویزیون مدل سیلور
16,360 تومان

پریز آنتن

سیلور آسیا

زنگ بیزر مدل سیلور
34,960 تومان

زنگ بیزر

سیلور آسیا

کلید کولر مدل سیلور
29,760 تومان

کلید کولر

سیلور آسیا