برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کلید پریز مدل آنتیک را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرند
پریز برق مدل آنتیک
25,700 تومان
پریز برق کریستال آنتیک آسیا
پریز برق ارت دار مدل آنتیک
28,700 تومان

پریز ارت دار کریستال

آنتیک آسیا

کلید یک پل مدل آنتیک
25,700 تومان

کلید تک پل کریستال

آنتیک آسیا

کلید دو پل مدل آنتیک
28,300 تومان

کلید دو پل کریستال

آنتیک آسیا

شاسی زنگ مدل آنتیک
25,900 تومان

شاسی زنگ و تایمر کریستال

آنتیک آسیا

پریز آنتن مدل آنتیک
25,900 تومان

پریز آنتن کریستال

آنتیک آسیا

پریز تلفن دو منظوره مدل آنتیک
27,600 تومان

پریز تلفن دو منظوره کریستال

آنتیک آسیا

زنگ بیزر مدل آنتیک
51,500 تومان

زنگ بیزر کریستال

آنتیک آسیا

کلید سه پل کولر مدل آنتیک
45,000 تومان

کلید کولر کریستال

آنتیک آسیا