برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کابل آنتن را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرندوزن
6,720 تومان
کابل آنتن کیمیا کرمان تمام مس کلاف 100  متری قیمت به ازای هر متر می باشد.
4,492 تومان

کابل آنتن

راما

مغزی مس ، مسوار

کلاف 100 متری

قرقره 500 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

2,375 تومان

کابل آنتن تمام آلومینیوم

کرمان راد

مغزی افشان

با زر ورق روکش مس

100 کلاف

500 قرقره

قیمت به ازای هر متر می باشد.

2,084 تومان

کابل آنتن تمام آلومینیوم تک کرمان(مسوار)مفتول وافشان آلومینیوم،با روکش مس روی سیم ها و زرورق

کلاف 100متری

قرقره 500متری

ccam

64str.cca

2,084 تومان