برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع کابل آنتن را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

تصویرنامقیمتوزن
کابل آنتن تمام مس کیمیا کرمان
کابل آنتن تمام مس کیمیا کرمان 100 متری 500 متری قیمت بر اساس متر می باشد.
9,230 تومان
کابل آنتن مفتول مس راما
کابل آنتن مفتول مس، افشان مسوار راما 100 متری 500 متری قیمت بر اساس متر می باشد.
5,930 تومان
کابل آنتن تمام مسوار کرمان راد
کابل آنتن تمام مسوار راد کرمان 100 متری 500 متری قیمت بر اساس متر می باشد.
3,410 تومان
کابل آنتن آلومینیوم برند مازندران
کابل آنتن تمام مسوار تک کرمان
کابل آنتن تمام مسوار تک کرمان 100 متری 500 متری قیمت بر اساس متر می باشد.
3,090 تومان
کابل آنتن ccam/2 سهند دامغان
کابل آنتن ها یکی از مهم ترین نیاز ها ما میباشد امروز در بازار انواع مختلف کابل آنتن است که عبدی الکتریک کابل آنتن های سهند دامغان را پیشنهاد می کند.
کابل آنتن cu سهنددامغان
کابل آنتن ها یکی از مهم ترین نیاز ها ما میباشد امروز در بازار انواع مختلف کابل آنتن است که عبدی الکتریک کابل آنتن های سهند دامغان را پیشنهاد می کند.
کابل آنتن ccam سهند دامغان
کابل آنتن ها یکی از مهم ترین نیاز ها ما میباشد امروز در بازار انواع مختلف کابل آنتن است که عبدی الکتریک کابل آنتن های سهند دامغان را پیشنهاد می کند.
کابل آنتن 64str.cca سهند دامغان
کابل آنتن ها یکی از مهم ترین نیاز ها ما میباشد امروز در بازار انواع مختلف کابل آنتن است که عبدی الکتریک کابل آنتن های سهند دامغان را پیشنهاد می کند.