برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع محافظ برق را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

تصویر نام قیمت
177,000 تومان
197,000 تومان
226,000 تومان
120,000 تومان
130,000 تومان
154,000 تومان
177,000 تومان
198,000 تومان
202,500 تومان
245,000 تومان
207,000 تومان
305,500 تومان
محافظ ۶خونه ارت دار ۵متری دیجیتال کلیددار آفر الکترونیک
327,000 تومان
321,000 تومان
182,000 تومان
محافظ پکیج تک خونه ارت دار آنالوگ آفر الکترونیک
134,500 تومان
محافظ ترمینالی (پشت کنتوری) آفر الکترونیک
217,000 تومان
محافظ برق 1.8 متری چهارخونه پارت الکتریک
محافظ 4 خونه 1.8 متری پارت الکتریک دارای پریز ارت دار  
201,000 تومان
محافظ یخچال و فریزر 1.8متری دوخونه پارت الکتریک
محافظ یخچال و فریزر 1.8متری دوخونه پارت الکتریک
دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
164,500 تومان
محافظ لوازم برقی 3 متری دو خونه پارت الکتریک
محافظ یخچال و فریزر 3 متری دوخونه پارت الکتریک دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
183,000 تومان
محافظ برق 3 متری چهارخونه پارت الکتریک
محافظ 4 خونه 3 متری پارت الکتریک دارای پریز ارت دار  
183,000 تومان
محافظ برق 5 متری دو خونه پارت الکتریک
محافظ برق 5 متری دو خونه پارت الکتریک دارای گواهی نامه استاندارد اروپا (CE)
211,000 تومان
محافظ ترمینالی (پشت کنتوری) پارت الکتریک
محافظ ترمینالی (پشت کنتوری) پارت الکتریک  
273,000 تومان
محافظ 4 خونه 5 متری پارت الکتریک
محافظ 4 خونه 5 متری پارت الکتریک دارای پریز ارت دار  
246,000 تومان
بازگشت به لیست