برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم زوجی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرندوزن
504 تومان
سیم تک زوج معمولی کابلسان 04 قیمت متری میباشد.
760 تومان

سیم دو زوج معمولی

سی سی ای

04

کابلسان

250 متری

لیست قیمت عمده سیم

1,360 تومان

سیم 2 زوج فویلدار

کابلسان

0.6

سی ای سی
500 متر

قیمت به ازای هر متر می باشد.

2,330 تومان

سیم 4 زوج فویلدار

کابلسان

0.6

سی ای سی

300 متر

قیمت به ازای هر متر می باشد.

3,470 تومان

سیم 6 زوج فویلدار

کابلسان

0.6

سی ای سی

250 متر

قیمت به ازای هر متر می باشد.

5,000 تومان

سیم 10 زوج فویلدار

کابلسان

0.6

سی ای سی

250 متر

قیمت به ازای هر متر می باشد.