برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع سیم زوجی را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

تصویرنامقیمتوزن
سیم تک زوج معمولی کابلسان
سیم تک زوج بدون فویل 04 سی سی ای کابلسان دریاتل 250متری قیمت به ازای هر متر می باشد.  
715 تومان
سیم دو زوج معمولی سی سی ای کابلسان
سیم تک زوج بدون فویل 04 سی سی ای کابلسان دریاتل 250متری قیمت به ازای هر متر می باشد.  
1,040 تومان
سیم 2 زوج فویلدار کابلسان
سیم دو زوج فویلدار 06 سی سی ای کابلسان دریاتل 500متری قیمت به ازای هر متر می باشد.  
1,880 تومان
سیم 4 زوج فویلدار کابلسان
سیم چهار زوج فویلدار 06 سی سی ای کابلسان دریاتل 300 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.  
3,170 تومان
سیم 6 زوج فویلدار کابلسان
سیم شش زوج فویلدار 06 سی سی ای کابلسان دریاتل 250متری قیمت به ازای هر متر می باشد.  
4,670 تومان
سیم 10 زوج فویلدار کابلسان
سیم 10 زوج فویلدار 06 سی سی ای کابلسان دریاتل 250متری قیمت به ازای هر متر می باشد.  
6,740 تومان