برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع داکت سوپیتا را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

Showing 1 - 14 out of 14

Page 1 out of 1

تصویر نام قیمت
داکت 10*10 ساده سوپیتا

حداقل خرید 100 متر

داکت 10*10 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
4,400 تومان
داکت 16*16 میلی متر ساده سوپیتا

حداقل خرید 120متر

داکت 16*16 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
داکت 20*20 ساده سوپیتا

حداقل خرید 90متر

داکت 20*20 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
8,200 تومان
داکت 20*25 ساده سفید سوپیتا

حداقل خرید 24 متر

داکت 20*25 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
8,900 تومان
داکت 30*30 ساده سفید سوپیتا

حداقل خرید 40متر

داکت 30*30 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
13,500 تومان
داکت 30*50 میلی متر ساده سوپیتا
26,000 تومان
داکت 40*60 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

31,000 تومان
داکت-90در40 سوپیتا
داکت 40*90ساده سوپیتا

حداقل خرید 40 متر

42,000 تومان
داکت-15در10
8,650 تومان
داکت 20*20 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 90متر

 
13,200 تومان
داکت 10*10 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 100متر

7,500 تومان
داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
14,900 تومان
داکت-40در30 سوپیتا
داکت 30*40 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

   
16,300 تومان
داکت 50*100 ساده سوپیتا
داکت 50*100ساده سوپیتا هر بسته 100متری قیمت به ارزای متر می باشد.
بازگشت به لیست