برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع داکت سوپیتا را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

Reset

تصویر نام قیمت
داکت 10*10 ساده سوپیتا

حداقل خرید 100 متر

داکت 10*10 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
3,700 تومان
داکت 16*16 میلی متر ساده سوپیتا

حداقل خرید 120متر

داکت 16*16 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
4,300 تومان
داکت 20*20 ساده سوپیتا

حداقل خرید 90متر

داکت 20*20 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
6,600 تومان
داکت 20*25 ساده سفید سوپیتا

حداقل خرید 24 متر

داکت 20*25 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
7,300 تومان
داکت 30*30 ساده سفید سوپیتا

حداقل خرید 40متر

داکت 30*30 ساده سوپیتا قیمت به ارزای متر می باشد.
11,200 تومان
داکت 30*50 میلی متر ساده سوپیتا
22,400 تومان
داکت 40*60 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

26,000 تومان
داکت-90در40 سوپیتا
داکت 40*90ساده سوپیتا

حداقل خرید 40 متر

35,300 تومان
داکت-15در10
6,600 تومان
داکت 20*20 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 90متر

 
10,900 تومان
داکت 10*10 چسبی سوپیتا

حداقل خرید 100متر

5,830 تومان
داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
12,700 تومان
داکت-40در30 سوپیتا
داکت 30*40 ساده سوپیتا

حداقل خرید 32 متر

   
13,600 تومان
داکت 50*100 ساده سوپیتا
داکت 50*100ساده سوپیتا هر بسته 100متری قیمت به ارزای متر می باشد.
بازگشت به لیست