برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع داکت سوپیتا را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرند
داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
3,460 تومان
داکت 10*10 ساده سوپیتا هر بسته 100 متری قیمت به ازای هر متر می باشد.
داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
5,050 تومان

داکت 16*16 ساده

سوپیتا

هر بسته ای 120 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
6,050 تومان

داکت 20*20 ساده

سوپیتا

بسته ای 90 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
6,720 تومان

داکت 20*25 ساده سفید

سوپیتا

بسته ای 24 عددی

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
10,400 تومان

داکت 30*30 ساده سفید

سوپیتا

بسته ای 40 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
15,850 تومان

داکت 30*50 ساده

سوپیتا

هر بسته 24 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
21,200 تومان

داکت 40*60 ساده

سوپیتا

هر بسته 32 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
26,200 تومان

داکت 40*90 ساده

سوپیتا

هر بسته 24 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
6,000 تومان

داکت 10*15 چسبی سفید

سوپیتا

هر بسته 90 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

داکت 10*10 ساده برند سوپیتا
9,120 تومان

داکت 20*20 چسبی سفید

سوپیتا

هر بسته 90 متری

قیمت به ازای هر متر می باشد.

5,200 تومان

داکت 10*10 چسبی سوپیتا

بسته ای 100متر

قیمت به ازای هر متر میباشد

10,560 تومان

داکت 20*25 چسبی سوپیتا

در هربسته 90متر

به ازای هر متر میباشد

 

12,960 تومان

داکت 40در40 ساده سوپیتا

تعداد در هر بسته 32 متری

قیمت به صورت متراژ هست