برای دانلود لیست قیمت کامل محصولات الکتریکی روی این لینک کلیک کنید.

در لیست زیر می توانید قیمت و مشخصات انواع آنتن تلوزیون را مشاهده کنید.

با استفاده از فیلتر نوع یا برند مورد نظر خود را انتخاب کنید.

لیست قیمت به روز است.

بازیابی

تصویرمحصولاتقیمتدسته بندیتوضیحاتبرند
آنتن 107 رومیزی برند هانی
57,200 تومان
آنتن 107 رومیزی هانی
آنتن 2018 رومیزی برند هانی
130,000 تومان

آنتن 2018

رومیزی

هانی

آنتن 2015 رومیزی برند هانی
81,500 تومان

آنتن 2015 رومیزی

هانی

آنتن 2020 رومیزی برند هانی
101,200 تومان

آنتن 2020

رومیزی

هانی

آنتن 2019 ثابت برند هانی
70,400 تومان

آنتن 2019

ثابت

هانی

تداددرهرکارتن=20عدد

آنتن 96 ثابت برند هانی
66,000 تومان

آنتن 96

ثابت

هانی

تعداددرهرکارتن=20عدد

آنتن 90 ثابت برند هانی
130,000 تومان

آنتن 90

ثابت

هانی

تعداددرهرکارتن=20عدد

آنتن 97 ثابت برند هانی
118,800 تومان

آنتن 97

ثابت

هانی

تعاددرهرکارتن=20عدد

منبع تغذیه ثابت برند هانی
57,200 تومان

منبع تغذیه

ثابت

هانی

تعداددرهرکارتن=20عدد

منبع تغذیه ثابت برند هانی
57,200 تومان

منبع تغذیه

گردان

هانی

تعداددرهرکارتن=20عدد

 

آنتن 2013 گردان برند هانی
133,400 تومان

آنتن 2013

گردان

هانی

آنتن برند آلفا دو بشقاب
14,800 تومان

آنتن آلفا

دو بشقاب

آنتن 94 ثابت هوایی برند هانی
142,500 تومان

آنتن 94 ثابت هوایی

تعداددرهرکارتن=20عدد

برند هانی

 

 

آنتن ثابت 2011 برند هانی
175,100 تومان

آنتن ثابت 2011 هوایی

تعداددرهرکارتن=10عدد

برند هانی

14,600 تومان

رابط 3در3

تعداد در هربسته 20عدد

1.8متری

12,600 تومان

آنتن آلفا تک بشقابی

تعداد در هر بسته 15عدد